Aleshka Ferrero

Amazon » eBay »

Aleshka Ferrero er en filmredigerer, kjent for bl.a Ink (2016).

Aleshka Ferrero

  • Navn: Aleshka Ferrero

Aleshka Ferrero's filmografi

Filmredigerer

Aleshka er oppført som filmredigerer tittel.

Ink

Ink
Kortfilm, 2016


Finn alle kortfilmer med Aleshka Ferrero som filmredigerer.